tyszowce@tyszowce.pl | +48 84 661 21 21 | ul.3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
  • slider-image
    .
images
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PRZEJDŹ DO STRONY
images
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce
PRZEJDŹ DO STRONY
images
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tyszowcach
PRZEJDŹ DO STRONY
images
WAŻNA INFORMACJA
Obowiązek od 01 lipca 2021r.
PRZEJDŹ DO STRONY
images
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TYSZOWCE
PRZEJDŹ DO STRONY
images
STRATEGIA ROZWOJU GMINY TYSZOWCE NA LATA 2021-2030
PRZEJDŹ DO STRONY

Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

ROZLICZ PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

GOSPODARKA KOMUNALNA

Harmonogram odbioru odpadów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce - tekst ujednolicony

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - tekst ujednolicony

Informacje z zakresu kompostowania odpadów

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - tekst ujednolicony

Druk deklaracji

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TYSZOWCE