tyszowce@tyszowce.pl | +48 84 661 21 21 | ul.3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
  • slider-image
    .
images
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PRZEJDŹ DO STRONY
images
Ważna Informacja!
Zmiana konta wpłat za odpady!
PRZEJDŹ DO STRONY

Informacja na temat
prawidłowej segregacji odpadów

XV sesja Rady Miejskiej
w Tyszowcach
z dnia 10 lutego 2020 r.

Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

ROZLICZ PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

GOSPODARKA KOMUNALNA

Harmonogram odbioru odpadów

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tyszowce

Uchwała Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce

Apel do właścicieli nieruchomości o właściwe segregowanie odpadów komunalnych

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI