tyszowce@tyszowce.pl | +48 84 661 21 21 | ul.3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
  • slider-image
    .
images
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PRZEJDŹ DO STRONY
images
SCK
Samorządowe Centrum Kultury
PRZEJDŹ DO STRONY
images
Ważna Informacja!
Zmiana konta wpłat za odpady!
PRZEJDŹ DO STRONY

Informacja na temat
prawidłowej segregacji odpadów

XV sesja Rady Miejskiej
w Tyszowcach
z dnia 10 lutego 2020 r.

Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

ROZLICZ PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

GOSPODARKA KOMUNALNA

Harmonogram odbioru odpadów

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tyszowce

Uchwała Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce

Apel do właścicieli nieruchomości o właściwe segregowanie odpadów komunalnych

Tendencje w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych – Gmina TYSZOWCE