27 CZE 2019

INFORMACJA

images

Właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą składać do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach