Wiadomości

Burmistrz Tyszowiec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyszowce

Więcej