11.03.2019

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Czartowcu.

Sołtysem została ponownie wybrana Pani Elżbieta Rosół. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu i angażowanie się w sprawy Sołectwa, jak i całej Gminy Tyszowce.

image
image
image
image