images

29 MAJ 2019

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu ,,Statutów Sołectw Gminy Tyszowce"

Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Tyszowce do wyrażenia opinii na temat zapisów projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce.

Wszystkie opinie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Krzysztof Garbula, tel: 84 6612132, e-mail: bsg@tyszowce.pl

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Tyszowiec z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Tyszowce konsultacji społecznych projektu zmiany statutów sołectw Gminy Tyszowce.
  2. Formularz Konsultacji