29 WRZ 2020

Komisje Rady Miejskiej w Tyszowcach

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

Alicja Maria Lis                                 Przewodniczący Komisji

Małgorzata Stepuch                         Członek Komisji

Andrzej Szachnowski                        Członek Komisji

Telefon: 84 66-12-132, Email: bsg@tyszowce.pl

 

Komisja ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

Antoni Czarnecki                              Przewodniczący Komisji

Jerzy Wincenty Gąsior                    Członek Komisji

Jan Jurkiewicz                                   Członek Komisji

Radosław Machlarz                         Członek Komisji

Mirosław Krzysztof Wronka           Członek Komisji

Telefon: 84 66-12-132, Email: bsg@tyszowce.pl

 

Komisja Rewizyjna

Michał Kaziuk                                 Przewodniczący Komisji

Agnieszka Jaremczuk                      Członek Komisji

Wojciech Tomasz Karpiński            Członek Komisji

Sławomir Działa                                Członek Komisji

Marcin Kułaj                                      Członek Komisji

Telefon: 84 66-12-132, Email: bsg@tyszowce.pl

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Jan Jurkiewicz                                 Przewodniczący Komisji

Wojciech Tomasz Karpiński           Członek Komisji

Marcin Kułaj                                     Członek Komisji

Alicja Maria Lis                                      Członek Komisji

Małgorzata Stepuch                             Członek Komisji

Telefon: 84 66-12-132, Email: bsg@tyszowce.pl