Dane teleadresowe

Adres: ul. 3 Maja 8 22-630 Tyszowce

Tel: 84 6612121 84 6619302 84 6619315 Tel/Fax: 84 6612129

Email: tyszowce@tyszowce.pl

Strona internetowa: www.tyszowce.pl

Nr konta: BS Łaszczów 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001

NIP 921-19-87-290 REGON 950369050

Adres skrytki na platformie e-PUAP: UMTyszowce/skrytka

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek 7:30 – 15:30 Wtorek 7:30 – 15:30 Środa 7:30 – 15:30 Czwartek 7:30 – 15:30 Piątek 7:30 – 15:30

Godziny pracy kasy w urzędzie: 7:30 – 14:00

Stanowisko

Nazwisko i imię

Telefon

Adres mail.

Burmistrz Tyszowiec

Andrzej Podgórski

846 612 122

burmistrz@tyszowce.pl

Sekretarz Gminy

Teresa Chrastina

846 612 124

sekretarz@tyszowce.pl

Skarbnik Gminy 

Krystyna Leja

846 612 127

skarbnik@tyszowce.pl

Zastępca Skarbnika

Maria Antoszewska

846 612 130

m.antoszewska@tyszowce.pl

Stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych

Dorota Zarębska

846 612 121

d.zarebska@tyszowce.pl

Stanowisko ds. samorządowych i gospodarki komunalnej

Krzysztof Garbula

846 612 132

bsg@tyszowce.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami

Maria Kloc

846 612 135

m.kloc@tyszowce.pl

Stanowisko ds. informatyki, kultury i sportu

Konrad Jóźwik

846 612 132

admin@tyszowce.pl

Stanowisko ds. księgowości i ewidencji działalności gospodarczej

Teresa Medak

846 612 130

t.medak@tyszowce.pl

Stanowisko ds. podatków i opłat

Grażyna Kraś

846 612 136

g.kras@tyszowce.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Renata Badowska

846 612 136

r.badowska@tyszowce.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Katarzyna Surmacz

846 612 136

k.surmacz@tyszowce.pl

Stanowisko ds. obsługi kasowej. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wiesława Jurkiewicz

846612 126

w.jurkiewicz@tyszowce.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Barbara Dudzińska

846 612 128

usc@tyszowce.pl

Inspektor Ochrony Danych
Zastępca Kierownika USC, 
Prowadzenie spraw wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowej

Wojciech Baj

846 612 128

w.baj@tyszowce.pl

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Krzysztof Kukiełka

846 612 125

k.kukielka@tyszowce.pl

Stanowisko ds. drogownictwa i zamówień publicznych

Mirosław Podgórski

846 612 134

m.podgorski@tyszowce.pl

Stanowisko ds. funduszy pomocowych, promocji i rozwoju gminy

Katarzyna Piliszczuk

846 612 125

k.piliszczuk@tyszowce.pl

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Elżbieta Kierepka

846 612 135

e.kierepka@tyszowce.pl