09 GRU 2020

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Insp. ds. księgowości podatkowej – 

Tel. 84 661-21-36

Adres mail: 

 

Druki i formularze:

Podatek Rolny

- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY – plik pdf

- Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny – plik pdf

- Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny – plik pdf

- DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY plus  załączniki 1, 2 – plik  xlsm

 

Podatek Leśny

- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY – plik pdf

- Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny – plik pdf

- Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny – plik pdf

- DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY plus  załączniki 1, 2 – plik  xlsm

 

Podatek od Nieruchomości

- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – plik pdf

- Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości – plik pdf

- Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości – plik pdf

- DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI plus  załączniki 1, 2 – plik  xlsm

 

Informacja o gruntach

- INFORMACJA O GRUNTACH – plik pdf

- Załącznik nr 1 do informacji o gruntach ­– plik pdf

- Załącznik nr 2 do informacji o gruntach ­– plik pdf

- Załącznik nr 3 do informacji o gruntach ­– plik pdf

- Klauzula RODO – plik pdf

- Informacja o gruntach plus  załączniki 1, 2 – plik  xlsm

 

Informacja o gruntach i obiektach budowlanych

- INFORMACJA O GRUNTACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH – plik pdf

- Załącznik nr 1 do informacji o gruntach i obiektach budowlanych ­– plik pdf

- Załącznik nr 2 do informacji o gruntach ­i obiektach budowlanych­ – plik pdf

- Załącznik nr 3 do informacji o gruntach i obiektach budowlanych ­­– plik pdf

- Klauzula RODO – plik pdf

- Informacja o gruntach i obiektach budowlanych­ plus  załączniki 1, 2 – plik  xlsm

 

Informacja o lasach

- INFORMACJA O LASACH – plik pdf

- Załącznik nr 1 do informacji o lasach ­– plik pdf

- Załącznik nr 2 do informacji o lasach – plik pdf

- Załącznik nr 3 do informacji o lasach – plik pdf

- Klauzula RODO – plik pdf

- Informacja o lasach plus  załączniki 1, 2 – plik  xlsm

 

Wnioski

 

W sytuacji gdy podatnik pozostaje z małżonkiem we wspólności majątkowej, małżonek może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenie dla podatnika.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy wówczas dołączyć formularz ORD-M - oświadczenie  o pozostawaniu z małżonkiem we wspólności majątkowej.

 

 

- WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA – plik pdf

- OŚWIADCZENIE ORD-M – plik pdf