09 GRU 2020

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego    Kierownik Barbara Dudzińska

                                            - Zastępca Kierownika Wojciech Baj

Tel. 84 661-21-28

Adres mail: usc@tyszowce.pl  w.baj@tyszowce.pl

 

Druki i formularze:

-

-

-