images

26 MAR 2019

Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce – roboty budowlane

- u_efrr.jpg

26 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy podpisał umowę z Zakładem Remontowo - Budowlanym w Zamościu reprezentowanym przez właściciela Pana Adama Kustrę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce.

Wartość umowy opiewa na kwotę:

8 940 100,00 zł. netto

10 996 323,00 zł. brutto