25 MAR 2019

Podpisanie umowy na „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”.

- u_efrr.jpg

W dniu 25.03.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy podpisał umowę z firmą Doradztwo i Wykonawstwo Robót Budowlanych „ AKTEX”, reprezentowaną przez Pana Antoniego Kopytko na „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu inwestycyjnym pn.„ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”.

Wartość umowy opiewa na kwotę:

48 700,00 zł. netto

59 901,00 zł. brutto