17 CZE 2020

Podpisanie umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz na przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach.

- u_efrr.jpg

17.06.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy podpisał umowę z firmą PROSECO KAMIL WAŁĘGA z Puław , reprezentowaną przez właściciela Pana Kamila Wałęgę  na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz na przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach” 

Wartość umowy opiewa na kwotę:

44 500,00 zł. netto

54 735,00 zł. brutto