07 CZE 2021

Podpisanie umowy na „ Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach w ramach projektu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”.

 

- u_efrr.jpg

W dniu 09.06.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy podpisał umowę z firmą Zakład Remontowo – Budowlanym Adam Kustra w Zamościu w spadku, reprezentowaną przez Zarządcę sukcesyjnego Pana Tomasza Kustrę na „ Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach w ramach projektu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce”.

Wartość umowy opiewa na kwotę:

1 199 906,30 zł. netto

1 475 884,75 zł. brutto