images

10 SIE 2021

Realizując element informacyjno- promocyjne umieszczono tablice informacyjną w miejscu realizacji zadania oraz wykonano ulotki informacyjno-promocyjne projektu.

Tablica informacyjna