images

19 LIS 2021

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy położonych na terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców