images

31 GRU 2021

Ogłoszenie

W związku z ustawowym dniem wolnym od pracy przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 131/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach

7 stycznia (w zamian) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego.

 

Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur pod nr tel.: 519 576 243