images

31 GRU 2021

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuje się Wszystkich Mieszkańców Gminy Tyszowce, że z dniem 1 stycznia 2022 roku Gmina Tyszowce przejmuje od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach prowadzenie zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze całej Gminy Tyszowce.

W związku z powyższym podaje się do Państwa wiadomości następujące informacje:

 

Biuro Obsługi Klienta –w godz. 700 – 1500 (poniedziałek - piątek) pod nr telefonu    84 661 93 70;

Zgłaszanie awarii i usterek w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych pod nr tel.:   600 217 178;  668 023 419;  603 700 017.

INKASENT – Pan Henryk Miska – nr tel.: 668 023 421

Jednocześnie informuje się, że zapłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki będzie możliwa:

- gotówką u Inkasenta – Pana Henryka Miska – pracownika Urzędu Miejskiego upoważnionego przez Burmistrza Tyszowiec;

- gotówką lub instrumentem płatniczym w Kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach lub Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim Filia w Tyszowcach;

- przelewem internetowym na rachunek bankowy Gminy Tyszowce w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Filia w Tyszowcach – 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001.