Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


UWAGA PILNE!!! PDF Drukuj Email

UWAGA PILNE!!!

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza do udziału  w projekcie systemowym  „DROGA DO ZMIAN” osobę z terenu gminy Tyszowce bezrobotną lub nieaktywną zawodowo lub osobę zatrudnioną w rolnictwie posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym bez przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia spełniającą kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej tj.  477,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 351,00 zł dla osoby w rodzinie.

 W ramach projektu zapewniamy: - kursy i szkolenia zawodowe według własnego wyboru w tym prawo jazdy,  - wsparcie finansowe zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej,  - wsparcie finansowe w związku z posiadaną niepełnosprawnością.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w biurze projektu:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. 3 Maja 10 tel. (84) 66 19 346

 Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 07-10-2011 r.