Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Szansa dla niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach poszukuje osoby niepełnosprawnej, która chce za darmo skorzystać z kursów i szkoleń, podnoszących kwalifikacje zawodowe. Zgłoszenia są przyjmowane jeszcze tylko przez kilka dni.

Propozycja jest kierowana do osoby z terenu gminy Tyszowce, bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo albo osoby zatrudnionej w rolnictwie. Kandydat musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym bez przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia. Musi też spełniać kryterium dochodowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, czyli 477 złotych dochodu dla osoby samotnie gospodarującej lub 351 złotych dla osoby w rodzinie.

Kandydat, który spełni te kryteria będzie mógł sam wybrać rodzaj szkoleń, w których będzie uczestniczyć. W sumie, w ramach projektu „Droga do zmian”, z różnego rodzaju kursów skorzysta jedenaście osób. Do końca roku będą one uczestniczyć w szkoleniach dotyczących m.in.: obsługi kasy fiskalnej, kursach kulinarnych i komputerowych oraz kursach prawa jazdy.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne w biurze projektu przy ul.3 Maja lub telefonicznie pod numerem: 84 66 19 346.

MOPS w Tyszowcach realizuje ten projekt od 2008 roku. Tylko 10 procent kosztów pokrywa samorząd, a reszta jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez ostatnie trzy lata z kursów i szkoleń skorzystało ponad 50 osób.