Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Otwarcie Świetlicy w Przewalu PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

W dniu 12 listopada 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewale. Uroczystość została rozpoczęta mszą świętą, którą celebrował ks. Dziekan Grzegorz Chabros proboszcz Parafii Świętego Leonarda w Tyszowcach. W uroczystości udział wziął Pan Edmund Bożeński Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który na ręce Pana Burmistrz Tyszowiec Mariusza Zająca złożył list gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana.

Uroczystość uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Przewalu oraz zespołu KGW z Zamłynia. Podczas uroczystości ,również odbył się Kiermasz rękodzieła artystycznego zorganizowany przez świetlicę środowiskową „AZYL” w Przewalu oraz KGW w Przewalu.  W uroczystości również wzięli udział: Radny PowiatowyPan Robert Bondyra, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim Pan Paweł Kościołko, pracownicy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, Radni Rady Miejskiejw Tyszowcach, sołtysi oraz wykonawca zadania wyłoniony na postawie przetargu nieograniczonego  Pan Gustaw Dydiuk reprezentujący Konsorcjum: 1) Firma Handlowo Usługowo Handlowa Gustaw Dydiuk 22 – 630  Tyszowce ul. Armii Krajowej 9, ( Lider),  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STOLMEX Stanisław  Kozłowski  22 – 400  Zamość  ul. Lipska 40,( Kontrahent),

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Przewale” został zrealizowany w ramach działania 313, 322, 323 „ Odnowa i rozwój wsi”objętego PROW na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu było pobudzenie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego miejscowości, realizacja zdania  miała wpłynąć na integrację społeczeństwa a także podnieść atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miejscowości.

Gmina Tyszowce otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych.

Całe zdania wyniosło 379 840,18 zł. brutto.

Składamy serdeczne podziękowania dla członków OSP w Przewalu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Przewalu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Zamłyniu, Szkole Podstawowej w Przewalu zarówno uczniom jak i nauczycielom za przygotowanie na bardzo wysokim poziomie artystycznym akademii i występów. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani sołtys Agnieszki Radom dla wszystkich mieszkańców za społeczne zaangażowanie w organizację uroczystości.