Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Trwa letnia ofensywa drogowa w gminie Tyszowce. Kończą się prace w trzech miejscowościach, a za kilka dni powinien być wybrany wykonawca robót w kolejnych czterech. Część tych inwestycji będzie współfinansowana ze źródeł zewnętrznych.

 

Samorządowi udało się pozyskać, m.in. dotacje na odbudowę trasy Czartowczyk - Niedźwiedzia Góra i w Wakijowie. Na pierwszą samorząd otrzyma środki z rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, skąd można pozyskać do 80 procent kosztów. Z kolei prace w Wakijowie będą współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Oprócz dwóch wymienionych, samorząd chce przebudować fragmenty dróg w Klątwach i Podborze, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu gminy. 

Łącznie na wspomnianych odcinkach powstanie około 2 kilometrów nowych dróg, a termin wykonania robót został wyznaczony na 20 października. 

Na odbiór techniczny czekają wyremontowane drogi w Rudce, Wojciechówce i między Kolonią Przewale a Niedźwiedzią Górą. Koszt tych prac to prawie 100 tysięcy złotych, które będą pochodzić wyłącznie z budżetu gminy.