Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

Tyszowce  17.11.2011 r.

 Ogłoszenie

  wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011r. pn: „Wspieranie szkoleń i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku, organizacja zawodów i turniejów zapaśniczych” , ogłoszonego w dniu 12 października 2011r Zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Tyszowiec.

Na podstawie art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza się, ze do realizacji zadania publicznego pn: „Wspieranie szkoleń i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku, organizacja zawodów i turniejów zapaśniczych.” został wybrany oferent – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POGOŃ w Czartowczyku.

Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych to kwota 10 000,00 zł .