Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

 W załączeniu zamieszczony został projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach

 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok, celem udostępnienia i konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. Zm.).

 

http://www.tyszowce.pl/pliki/projekt_uchwaly.pdf

 

 

                                                                                  Burmistrz Tyszowiec

                                                                                  mgr inż. Mariusz Zając