Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce. 2011.12.19

 

BPP. 7331/ 25/2011

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  23 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2003 r , Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek Inspektora  d/s.  drogownictwa  i  zamówień  publicznych Urzędu  Miejskiego  w Tyszowcach , zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego   dla  przebudowy drogi  gminnej  Nr 11156 L  Soból-Czartowiec w  Sobolu i  Czartowcu  na  odcinku 2,945 km  oznaczona  w  ewidencji gruntów wsi Soból  działka Nr 237 i  ewidencji  gruntów wsi  Czartowiec działka Nr  447 .

Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego  obwieszczenia w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

(-)  Mariusz  Zając

Burmistrz  Tyszowiec