Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


„Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej” PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

W dniu 12 kwietnia 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Leszczańskiej ( gmina Żmudź) odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu pn. „Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej” realizowanegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, działanie I.4 Promocja i współpraca. Celem spotkania było omówienie aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.

W skład partnerstwa wchodzi 5 gmin: Stary Dzików i Wielkie Oczy z powiatu lubaczowskiego (woj. Podkarpackie), Tyszowce z powiatu tomaszowskiego oraz Dubienka i Żmudź z powiatu chełmskiego. Liderem projektu jest gmina Żmudź. Wartość projektu wynosi 681 947,94 zł, w tym rzeczywisty wkład gminy Tyszowce wynosi 10 317,97 zł. Projekt będzie realizowany na obszarze dwóch województw: podkarpackiego i lubelskiego i zakłada podjęcie trwałej współpracy pomiędzy partnerami projektu na rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności obszaru nim objętego oraz przyciągnięcia inwestorów i turystów.