Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


I N F O R M A C J A PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

I N F O R M A C J A

 INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.02.2012 R.  DO  31.07.2012 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.08.2012 R. DO 31.08.2012 R.

                                                                                    BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                                               /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC

 

WZÓR WNIOSKU