Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Nabór dzieci do nowej grupy przedszkolnej PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

Nabór dzieci do nowej grupy przedszkolnej
na rok szkolny 2012/2013

Dyrektor przedszkola informuję, iż od dnia 6 sierpnia 2012r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku 3-4 lat do nowej grupy przedszkolnej utworzonej w ramach projektu „Ruszaj z nami! Z nami odkryjesz świat” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem swych pociech w zajęciach z edukacji przedszkolnej zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych o przyjęcie do naszego przedszkola. 

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu mieszczącym się w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Kościelnej 21B w Tyszowcach  w terminie od 06.08.2012r. do 21.08.2012r.

Informacja o wynikach weryfikacji złożonych dokumentów zostanie ogłoszona w ciągu 5 dni od daty zakończenia rekrutacji, zamieszczona na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stornie internetowej Urzędu Miasta (www.tyszowce.pl).

Kryteria przyjęcia:

  • nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń,
  • w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pozostające poza systemem edukacji przedszkolnej,
  • wiek dziecka 3-4 lata,
  • miejsce zamieszkania (dzieci zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Tyszowce,
  • dochód,
  • status społeczny rodziców, w tym: brak  zatrudnienia przez przynajmniej jednego z rodziców, zagrożenie wykluczeniem społecznym.

                                                                                                                 

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do udziału w projekcie będzie wyższa niż ilość miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których wnioski zostały ocenione najwyżej – według ilości punktów otrzymanych za poszczególne kryteria. Pozostałe dokumenty będą na liście oczekujących na wolne miejsce.

 UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE !

Projekt „Ruszaj z nami! Z nami odkryjesz świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej