Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie - informacja o wynikach konkursu PDF Drukuj Email
Konkursy - Sport

Tyszowce  2012-08-30 r.

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku, ogłoszonego w dniu 02 sierpnia 2012r Zarządzeniem Nr 92/2012 Burmistrza Tyszowiec.

Na podstawie art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza się, ze do realizacji zadania publicznego został wybrany jeden oferent.

OFERENT: Tyszowiecki Klub Sportowy „HUCZWA” w Tyszowcach, 22-630 Tyszowce

NAZWA ZADANIA: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

, przyznana kwota dotacji 40 000,00 zł

 

Burmistrz Tyszowiec

mgr inż. Mariusz Zając