Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ

W związku z umieszczeniem na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii wykazu regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego (wśród tych regionów znajduje się powiat tomaszowski), nastąpią zmiany w zasadach przemieszczania świń i materiału biologicznego do tych regionów. Nowe zasady przemieszczania trzody chlewnej na teren powiatu tomaszowskiego będą obowiązywały od dnia 25.09.2012r.

Bez dodatkowych gwarancji do regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane świnie ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym.

ŚWinie ze stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program zwalczania (region nie wolny) mogą być wprowadzane pod warunkiem że świnie te przed wprowadzeniem do regionu wolnego zostały poddane 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, przy czym drugie z nich powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem.

Uwaga

Należy pamiętać, że przy każdym przemieszczeniu trzody chlewnej między stadami (kupno, sprzedaż) wymagane jest świadectwo zdrowia dla świń, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzające spełnienie wyżej opisanych wymogów.