Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


I N F O R M A C J A PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

 

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.08.2012 R.  DO  31.01.2013 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.02.2013 R. DO 28.02.2013 R.

 

Wzór wniosku do pobrania

 

 

 

                                               BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                   /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC