Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Zapraszamy na bezpłatne kursy/szkolenia PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

w ramach Projektu

„Od wizji do nowoczesnego zarządzania  podregionem Gotania”,

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy

 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Gmina Miejska Hrubieszów/Instytucja Realizująca Projekt, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22-500 Hrubieszów

zaprasza osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin podregionu Gotania do udziału  w bezpłatnych szkoleniach/kursach.

Podregion Gotania obejmuje teren miasta Hrubieszowa oraz gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Komarów-Osada, Mircze,

Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice.

 1. Szkolenia tematyczne
· „Animator kultury z elementami udzielania pierwszej pomocy ‘bezpieczna Gotania’” Miejsce 
i termin szkolenia: Werbkowice, sierpień br.  
· „Przyjazne sekretariaty w Gotanii z elementami udzielania pierwszej pomocy ‘bezpieczna Gotania’ 
i językiem angielskim – na poziomie podstawowym” Miejsce i termin szkolenia: Tyszowce, 
kniec sierpnia br.
· Kurs „Język angielski – poziom podstawowy z elementami udzielania pierwszej pomocy „bezpieczna Gotania’’
 Miejsce i termin szkolenia: Tyszowce, wrzesień br.

Rekrutacja uczestników szkoleń tematycznych prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń Firmę „KROPEK”

w siedzibie biura przy ul. Łaziennej 5/21A w dniach od 28 czerwca do 11 lipca  2013 r. w godzinach 10:00 – 16:00.

 

 1. Szkolenia zawodowe
 • „Hydraulik-monter instalacji wodno-kanalizacyjnej ze specjalnością montaż
  i serwis instalacji solarnych” Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, lipiec br.
 • „Hydraulik-monter instalacji wodno-kanalizacyjnej ze specjalnością montaż i serwis kotłów na biomasę” Miejsce i termin szkolenia:
  Hrubieszów, lipiec br.
 • „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” z egzaminem czeladniczym” Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, lipiec br.

Rekrutacja uczestników szkoleń zawodowych prowadzona będzie przez Organizatora szkoleń firmę - Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Zamościu Oddział w Hrubieszowie ul. Partyzantów 9, 22-500 Hrubieszów w dniach od 17 do 28 czerwca 2013r.
w godzinach 8:00 – 15:00.

 • „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, koniec lipca br.
 •  „Operator średniego sprzętu drogowego: przecinarki do nawierzchni drogowych, zagęszczarki i ubijaki, ręczne   narzędzia udarowe”
  Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, wrzesień br.
 • „Operator równiarki”  Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, październik br.
 • „Pilarz – drwal”  Miejsce i termin szkolenia: Hrubieszów, grudzień br.

Rekrutacja uczestników szkoleń zawodowych prowadzona będzie przez Organizatorów szkoleń „UNI-ANDRAGOS”

Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu i Centrum Szkoleń Zawodowych „Kapyś”

 w siedzibie biura przy ul. 3-go Maja 10 w dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2013 r. w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach, regulaminy rekrutacji, wymagania dla kandydatów i warunki udziału w kursach

/szkoleniach oraz wzory Formularzy zgłoszeniowych zamieszczone będą na stronie projektu www.gotania.sppw.pl, na stronach

Organizatorów szkoleń www.interkropek.pl, www.csz.prawojazdy.com.pl, www.zdz-zamosc.pl, oraz na stronach internetowych

gmin (partnerów projektu). Formularze będą do pobrania w siedzibie biur Organizatorów szkoleń, gdzie prowadzona będzie rekrutacja.

 

W ramach kursów/szkoleń zapewniamy:

- zwrot kosztów przejazdu

- materiały szkoleniowe

- serwis kawowy w trakcie przerw dla wszystkich szkoleń oraz dodatkowo catering dla szkoleń zawodowych.

 

 

Zapraszamy do udziału w kursach/szkoleniach!