Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

piątek, 28 czerwca 2013 — środa, 17 lipca 2013

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków – 97.000,00 zł

 

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 28 czerwca 2013 r. do 17 lipca 2013 r.

2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”, Łaszczów, ul. Krótka 2, 22-650 Łaszczów

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

4/ Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” www.stowarzyszenieg6.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5/ Kryteria wyboru operacji niezbędnych do wyboru operacji przez LGD zamieszczone zostały na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” www.stowarzyszenieg6.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

6/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajduję się na stronie internetowej www.stowarzyszenieg6.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

7/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: operacja musi uzyskać na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru min. 10 % maksymalnej liczby pkt.