Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

Tyszowce  2013-08 -29

  Ogłoszenie

 

wyników otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

        

 Na podstawie art. 15 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)ogłaszam , że w otwartym konkursie ofert na realizację  zadania pożytku publicznego , przeprowadzonego w dniu 26 sierpnia 2013  roku  został wybrany niżej wymieniony  oferent :

 

Tyszowiecki Klub Sportowy „HUCZWA" w Tyszowcach organizacja pozarządowa z siedzibą w Tyszowcach,  reprezentowana przez: Pana Jacka Paszkiewicza - Prezesa TKS „HUCZWA" w Tyszowcach nr ewid. KRS. 31/2003 Zadanie zostanie dofinansowane dotacja z budżetu Gminy Tyszowce w kwocie 10.000,00 zł ( sł. zł: dziesięć tysięcy ).