Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Burmistrz Tyszowiec

przypomina o uiszczaniu opłat za odbiór odpadów komunalnych (bez wezwania)

 

w Kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

lub na rachunek budżetu gminy:

BS Łaszczów 1796200005000087742003 0001

 

Nieuregulowanie należności, spowodujeich ściągnięcie w trybie egzekucji administracyjnej, co wiążę się z dodatkowym obciążeniem kosztami egzekucji.

Powyższe wynika z Uchwały Nr XXV/146/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r. poz. 159).