Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Nowe stawki cen i opłat obowiązujące mieszkańców zasilanych z ujęć eksploatowanych przez Gminę Tyszowce. PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

 

Uchwała Nr XXXIV/225/2013

Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 22 listopada 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców zasilanych z ujęć eksploatowanych przez Gminę Tyszowce.

Stawki cen i opłat obowiązujące mieszkańców zasilanych z ujęć eksploatowanych przez Gminę Tyszowce.