Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Debata społeczna w Tyszowcach PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

Debata społeczna w Tyszowcach.

Rządowy program „Razem bezpieczniej” ma na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jedną z form programu jest przeprowadzanie debat społecznych mających na celu diagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległych terenach. W czwartek odbyła się II debata dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Tyszowce.


    Debata odbyła się w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach. Organizatorami debaty byli Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lub. oraz Burmistrz Miasta i Gminy Tyszowce. Wśród gości znaleźli się między innymi Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Burmistrz Tomaszowa Lub., Starosta Tomaszowski, przedstawiciele lokalnych samorządów, sołectw i instytucji pomocowych, reprezentant zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, uczniowie i nauczyciele. Swoją wiedzą i doświadczeniem służyli funkcjonariusze KPP w Tomaszowie Lubelskim.

 


       Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lub. mł. insp. Paweł Solarski. Następnie głos zabrali: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz gospodarz terenu Burmistrz Miasta i Gminy Tyszowce Mariusz Zając. Po przedstawieniu prezentacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Tyszowce, uczestnicy przeszli do dyskusji. Podsumowane zostały m. in. plany i założenia przyjęte podczas pierwszej debaty, omówione zagadnienia i problemy zgłaszane przez uczestników dyskusji. Pytania były kierowane zarówno do przedstawicieli samorządów, jak również do policjantów. Na kilka z nich odpowiedział również Zastępca LKWP insp. Jarosław Adamski.


      Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością. Na zakończenie, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec naszej służby.

 Tekst pochodzi ze strony KPP w Tomaszowie Lubelskim