Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


DODATKI ENERGETYCZNE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Od 1 stycznia 2014 r. gminy będą wypłacały nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny.
Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).

            Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej czyli osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.
            Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitów wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał Burmistrz  Tyszowiec w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
            Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 963 wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi dla gospodarstwa:
1. prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł/miesiąc.
            Wniosek ,do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej można składać od 01 stycznia 2014 r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, pok. nr 1

 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce  pok. nr 5 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

wniosek do pobrania