Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
zaprasza
wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w VI edycji naboru uczestników do projektu
"Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania", działanie
„Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu grantowego Przedsiębiorczości”

Nabór prowadzony będzie w terminie:

od 13.01.2014r. do 31.01.2014r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania poniżej) oraz w Wytycznych dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w załączeniu wstępna wersja wytycznych dla V edycji Konkursu Grantowego, która będzie podlegać aktualizacji). Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz
z załącznikami
(wzory wymaganych załączników znajdują się na końcu Formularza Zgłoszeniowego), który należy dostarczyć osobiście, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości
w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, pok. 5.


Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz Wytycznymi.

Załączniki do pobrania pod adresem: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/aktualnosci