Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

P R Z E D S Z K O L E   S A M O R Z Ą D O W E   W   T Y S Z O W C A C H

   Z A P I S Y    D O   P R Z E D S Z K O L A

SZANOWNI RODZICE!!!


JUŻ CZAS ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA...

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ O ZAPISACH DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Marzec i kwiecień to miesiące zapisów dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny rozpoczynający się pierwszego września 2014r. Podstawą zapisania dziecka jest złożenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 30 kwietnia 2014r.

     Formularz karty należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej www.tyszowce.pl  Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnych przypadkach od 2,5 lat. Dzieci 5 i 6 letnie czyli urodzone w 2008r. i 2009 r. objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Realizacja zadań z zakresu podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu bezpłatny) odbywa się w godzinach od 8°° do 13°°. Koszty za godziny poranne oraz popołudniowe, czyli od 7°°do 8°° i od 13°° do 17°° będą ponosili Rodzice. Rodzice mają możliwość zapisania dziecka na 5, 6, 7, 8, 9,10 godzin dziennie. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola.

 

UWAGA RODZICE !

 

KAŻDEGO ROKU NALEŻY SKŁADAĆ NOWĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.