Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Informacja PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

I N F O R M A C J A

 

 

      INFORMUJE SIĘ, ŻE OD DNIA 29.04.2014 r. WYPŁACANY  JEST  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZA OKRES OD 01.08.2013 R.  DO  31.01.2014 R.

 

 

                                                      BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC