Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


e-urząd PDF Drukuj Email
tematyczne - linki

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

W celu skorzystania z ESP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na ePUAP: /luwwlublinie/ezd
 

 

 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).

Formularze elektroniczne Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dostępne na platformie ePUAP:

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP

Profil Zaufany ePUAP to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. Identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces wykorzystania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Profil Zaufany ePUAP spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie komercyjnych podpisów elektronicznych. Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem poczty elektronicznej od 9 czerwca będzie można załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu (np. wnoszenie pism, wniosków i zapytań).

Działając na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. Nr 93 z dnia 9 maja 2011 r., poz. 547) wojewoda lubelski, jako punkt potwierdzający profil zaufany na platformie ePUAP wyznaczył miejsca potwierdzania:

  • w Lublinie, ul. Spokojna 4 - Punkt Obsługi Klienta
  • w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pok. 11 - delegatura Urzędu,
  • w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pok. 203 - delegatura Urzędu,
  • w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 108 - delegatura Urzędu,

czynne w godzinach pracy Urzędu.

 

Bliższe informacje o elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) są na stronie www.epuap.gov.pl