Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE   WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.02.2014 R.  DO  31.07.2014 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.08.2014 R. DO 31.08.2014 R.

 

 

                                                                        BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

                                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC