Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni zostały wywieszone  wykazy nieruchomości położonych na  terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. w miejscowości Klątwy – nieruchomości niezabudowane  oznaczone nr działki: nr 345/2 o  powierzchni 2.08 ha

             nr 345/5 o  powierzchni 0.80 ha

2. w miejscowości Czermno – nieruchomość zabudowana oznaczona nr działki 258 o powierzchni 0.2841 ha 

3. w miejscowości Mikulin – oznaczone nr działki:

             nr 437 o pow. 0.19 ha

             nr 60   o pow. 0.83 ha

o łącznej powierzchni  1.02 ha

4. w miejscowości Tyszowce – nieruchomość niezabudowana oznaczona nr działki 20 o pow. 2.3919 ha

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 1. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

2. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Czermnie przeznaczonych do sprzedaży

3. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do sprzedaży

4. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

5. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Mikulinie przeznaczonych do sprzedaży