Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Tyszowce, dnia 26.09.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni został wywieszony  wykaz lokali użytkowych

i mieszkalnych stanowiących mienie gminy położonych w Tyszowcach w budynku  Przychodni NZOZ przeznaczonych do wynajmu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy  ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu   www.tyszowce.pl

    Tyszowce, dnia  26.09.2014r.

 

 

Wykaz lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących mienie gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wynajęcia.

PRZYCHODNIA  W TYSZOWCACH

 

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia w m2

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

UWAGI

Termin zawarcia umowy najmu

Forma

wynajmu

Wysokość czynszu za lokal użytkowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1473/1

2455

Lokal użytkowy służący ochronie zdrowia o pow. 478.23 m2  oraz lokale mieszkalne o pow.304.72mpołożone w budynku Przychodni w Tyszowcach

 

KW  57586  /nabyte aktem notarialn. Rep A Numer 3761/01 z dnia 25.10.2001r./

Miesięczny czynsz najmu za lokal użytkowy wynosi 3830.00 zł brutto natomiast miesięczny czynsz najmu za lokale mieszkalne wynosi 457.08 zł.

Cena wywoławcza za lokale użytkowe  wynosi 3830,00 zł

Na okres

 3 lat.

Przetarg ustny

nieograni-czony 

na lokale użytkowe natomiast czynsz za lokal mieszkalny wynosi w wysokości ustalonej Zarządzeniem Burmistrza

Cena

osiągnięta

w przetargu

minimum

3830.00 zł

miesięcznie plus postąpienie

 

 

Bliższych  informacji  na  temat  wynajmu w/w  lokali  udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia  

18 października 2014 roku.