Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


INFORMACJA PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 12/2015

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 11 lutego 2015 r.

 w sprawie określenia miejsc, dni, godzin oraz wyznaczenia przewodniczących zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysów i rad sołeckich.

 Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 26 statutów sołectw Gminy Tyszowce (Uchwała Nr X/79/2007 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce - Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 110 poz. 2691 z dnia 25 września 2008 r.) - zarządzam, co następuje:

 §1. Określam miejsca, dni, godziny oraz wyznaczam przewodniczących zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysów i rad sołeckich - zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015

Burmistrza Tyszowiec

z dnia11 lutego 2015 r.

 

Miejsca, dni, godziny oraz przewodniczący zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysów i rad sołeckich

 

Lp.

Sołectwo

                                             

Miejsce zebrania wiejskieg0

                                                

Dzień/godzina

 Przewodniczący zebrania

1

Czartowczyk

świetlica

27 luty 2015 r. Godz. 11.00

Tadeusz Jan Padyjasek

2

Czartowiec

świetlica

19 luty 2015 r. Godz. 11.00

Mirosław Krzysztof Wronka

3

Czartowiec Kol.

były sklep

26 luty 2015 r. Godz. 11.00

Mirosław Krzysztof Wronka

4

Czermno

świetlica

10 marca 2015 r. Godz. 11.00

Robert Ignacy Kozłowski

5

Tyszowce-Dębina

Samorządowe Centrum Kultury

2 marca 2015 r. Godz. 13.00

Antoni Czarnecki

6

Kazimierówka

świetlica

3 marca 2015 r. Godz. 11.00

Andrzej Szachnowski

7

Klątwy

świetlica

6 marca 2015 r. Godz. 11.00

Wiesława Sawińska

8

Lipowiec

dom prywatny p Chwedyk

20 marca 2015 r. Godz. 16.00

Grażyna Teresa Barańska

9

Marysin

świetlica

23 luty 2015 r. Godz. 11.00

Alicja Maria Lis

10

Mikulin

świetlica

23 marca 2015 r. Godz. 11.00

Grażyna Teresa Barańska

11

Niedźwiedzia Góra

była szkoła

2 marca 2015 r. Godz. 11.00

Alicja Maria Lis

12

Perespa

świetlica

16 luty 2015 r. Godz. 11.00

Anna Lipka

13

Podbór

świetlica

24 luty 2015 r. Godz. 11.00

Grażyna Teresa Barańska

14

Przewale

świetlica

12 marca 2015 r. Godz. 12.00

Marcin Grzegorz Kawałko

15

Rudka

świetlica

13 marca 2015 r. Godz. 11.00

Anna Lipka

16

Soból

świetlica

17 marca 2015 r. Godz. 11.00

Mirosław Krzysztof Wronka

17

Tyszowce

Samorządowe Centrum Kultury

9 marca 2015 r. Godz. 12.00

Stefan Henryk Medak

18

Wakijów

była szkoła

5 marca 2015 r. Godz. 12.00

Andrzej Szachnowski

19

Wojciechówka

świetlica

16 marca 2015 r. Godz. 11.00

Piotr Marszalec

20

Zamłynie

świetlica

19 marca 2015 r. Godz. 11.00

Piotr Marszalec