Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Informacja PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

 

Gmina Tyszowce zakończyła kolejne zadanie dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Gmina Tyszowce na ten cel pozyskała kwotę 5 800,00 zł. a całkowity koszt zadania wyniósł 8 856,00 zł.

 

Zrealizowane zadanie pn. „Remont ławeczek na stadionie w miejscowości Tyszowce” umożliwi mieszkańcom uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

stan ławek przed remontem

 

stan po zakończeniu remontu