Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Dopłaty bezpośrednie 2015 r PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza nowy system informatyczny

Rolniku, wystąp o nadanie loginu i hasła

Unia Europejska zobowiązała kraje członkowskie, w tym Polskę, do zwiększania liczby wniosków o przy­znanie płatności składanych przez internet. W związku z tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni­ctwa wprowadza nowy system informatyczny - eWniosek, pozwalający rolnikom na składanie wniosków przez internet.

Aplikacja eWniosek umożliwia rolnikom:

  • wypełnienie wniosku,
  • wypełnienie załącznika graficznego,
  • dołączenie do wniosku pozostałych wymaganych załączników,
  • wybór doradcy rolniczego, który będzie mógł wypełnić wniosek o przyznanie płatności.

Wybór doradcy będzie możliwy po zalogowaniu się do systemu i otwarciu listy z doradcami uprawnionymi do wypełniania wniosków w aplikacji eWniosek. Wypełniony przez doradcę wniosek rolnik powinien zatwierdzić, logując się do aplikacji za pomocą nadanego mu loginu i hasła, i przesłać elektronicznie do ARiMR.

Korzyści, jakie wynikają ze złożenia wniosku przez aplikację eWniosek:

• ułatwienie w wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie płatności,

  • przeprowadzenie przez aplikację wstępnej kontroli kompletności wniosku,
  • możliwość śledzenia przez rolnika stanu rozpatrywania wniosku przez ARiMR.

Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji:

•          może złożyć osoba, która została wpisana do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a także wnioskodawca, który zamierza ubiegać się o wypłatę płatności,

  • można składać w ciągu całego roku kalendarzowego. Należy jednak pamiętać, że wniosek o przyznanie płat­ności na dany rok składa się, co do zasady, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja danego roku.
  • składa się bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.

Formularze wniosków opracowane przez ARiMR

Są dostępne na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl oraz w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR.

Doradcy LODR w Końskowoli służą pomocą w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności, w tym również poprzez aplikację eWniosek