Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Gmina Tyszowce przystąpiła do opracowania
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Tyszowce
(PGN)

Na jego opracowanie Gmina uzyskała dofinansowanie w 85% ze środków UE w ramach POIiŚ 2007-2013 działanie 9.3.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”
(Konkurs 2/POiŚ /9.3./2013)

Czym jest PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tyszowce stanowi usystematyzowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia emisji CO2. Ograniczenie emisji można osiągnąć między innymi poprzez:

 • termomodernizację budynków,
 • modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych,
 • wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym lub biomasą,
 • instalację odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła,
 • instalacje energooszczędnych technologii produkcji.

Plan niskiej emisji pozwoli na:

 • zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów w latach 2015-2020,
 • wzmocni szansę uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w NOWEJ PERPEKTYWIE 2014-2020.

Korzyści z realizacji tych projektów to:

 • oszczędność zużycia ciepła,
 • niższe koszty ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
 • komfort cieplny,
 • czystsze powietrze w mieście.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Tyszowce jest szansą na uzyskanie przez Gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu. Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dot. oszczędności energii.