Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Gotania – szwajcarski sposób na promocję regionu PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

"Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania" to projekt gminy Hrubieszów, który dzięki ponad

4 mln dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promuje dziedzictwo kulturowe

i obyczajowe Gotów, a także przyczynia się do aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu.

Dzięki projektowi mieszkańcy i lokalne organizacje pozarządowe, działające na terenach zamieszkiwanych dawniej

przez barbarzyńców, zadbały o dziedzictwo kulturowe i obyczajowe Gotów, promując jednocześnie okolice Kotliny

Hrubieszowskiej. Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej Gotania, podczas którego turyści zobaczyli

 rozgrywające się wczesnośredniowieczne bitwy, zdobywanie warownych obozów oraz walki gladiatorów.

Dotychczas odbyły się o trzy festiwale, w których udział wzięło łącznie 7500 osób i 31 grup rekonstrukcyjnych.

GotaniaGotania

Podjęto również działania na rzecz promowania, aktywizowania oraz integrowania mieszkańców Gotanii. 88 osób

otrzymało wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej, a ponad 35 organizacjom pozarządowym przyznano

52 dotacje pozwalające im realizować swoje pomysły. Prowadzone są również bezpłatne kursy i szkolenia dla osób

bezrobotnych, rolników, właścicieli gospodarstw w celu poszerzenia kompetencji zawodowych. Powstał film reklamowy,

przedstawiciele regionu uczestniczyli w targach turystycznych, gdzie zachęcali biura podróży do włączenia

Gotanii do swoich ofert. Oznakowano okoliczne atrakcje oraz sam dojazd, by turystom łatwiej było wsiąść

w wehikuł czasu i odwiedzić to magiczne miejsce, gdzie mieszkańcy, pamiętając o przeszłości, dbają o swoją przyszłość.

Zrealizowano także doradztwo zawodowe dla młodzieży gimnazjalnej pod kątem zbadania preferencji

i określenia predyspozycji przy wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Dzięki doradztwu, które objęło

625 uczniów, naukę w szkołach zawodowych rozpoczęły 433 osoby.

Na VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się 10-12

kwietnia w Kielcach, burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając odebrał pierwszą nagrodę za najciekawsze stoisko

w kategorii stoisko standardowe. Stoisko – chata gocka – powstało w ramach ww. projektu SPPW

i służy realizacji jego celów, w szczególności promocji Gotanii.

Gotania na targach AGROTRAVELGotania podczas targów AGROTRAVEL

Więcej na stronie projektu Gotanii 

 

źródło artykułu :

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Strony/Gotania_szwajcarski_sposob_na_promocje_regionu140415.aspx