Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


OGŁOSZENIE KONSULTACJE G6 PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza do udziału
w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji
w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, Kościołów, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem obszaru LGD. Konsultacje odbędą się wg poniższego harmonogramu:

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

Telatyn

Urząd Gminy w Telatynie/sala narad, ul. Fryderyka Chopina 10

24.08.2015,                godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT) 
 4. Definiowanie celów LSR

Łaszczów

Łaszczów, siedziba biura LGD Stowarzyszenie
„G 6 Grzędy Sokalskiej”,  ul. Krótka 2

25.08.2015,                     godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT) 
 4. Definiowanie celów LSR

Jarczów

Jarczów/Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 2A

26.08.2015,                                godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT)  
 4. Definiowanie celów LSR

Rachanie

Rachanie / Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 60

27.08.2015,                    godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT) 
 4. Definiowanie celów LSR

Tyszowce

Tyszowce / Samorządowe Centrum Kultury, ul. 3 maja 36A

28.08.2015,                  godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT)  
 4. Definiowanie celów LSR

Ulhówek

Urząd Gminy w Ulhówku / sala narad, ul. Kościelna 1/1

31.08.2015,                 godz. 13:00-16:00

 1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW  2014-2020
 2. Analiza problemów gminy w kontekście budowy strategii obszaru
 3.  Analiza mocnych i słabych stron, szans
  i zagrożeń (analiza SWOT)  
 4. Definiowanie celów LSR